30 yıllık bir ömrün özeti. Alibey Mammadov`un yaşam öyküsü

30 yıllık bir ömrün özeti. Alibey Mammadov`un yaşam öyküsü

Çocukluk yılları ve bilimsel yaratıcılığa giden yol

 

Rahib oğlu Alibey Mammadov, 30 Ekim 1988 tarihinde Rusya`nın, eski SSCB`nin başkenti, bilim ve kültür merkezi olan Moskova ilinde aydın bir ailede doğmuştur. Ebeveynleri Bakü Devlet Üniversitesinde pekiyi notlarla öğrenim gördüklerinden Alibey`in ilk çocukluk yılları Moskova ilinde geçmiştir. 1990 tarihinde Azerbaycan`a geri döndüklerinde Ermenistan – Azerbaycan Dağlık Karabağ münakaşasının keskin olduğu dönemiydi. Annesinin soyu Ağdam ilinden geldiğinden, Alibey hatta 1992 yılı Ekim ayında ninesinin evinde misafir olduğu zaman ermenilerin Ağdam iline Grad roketleri ile saldırı yapıldığına tanık olmuş ve ne mutlu ki zarar görmeden şehri terketmeyi başarmıştırlar. Zira 1993 tarihinde Ağdam şehri işgal edildikten sonra akrabaları göçmen hayatı yaşamış ve Alibey defalarca çadır kamplarında ikamet eden akrabalarını ziyaret etmiş, bu acıları görmüş, hissetmiş ve çocukluk yaşamaksızın büyümüştür. Kendisi, 5 yaşındayken yaklaşık 100 şiiri ezbderden söylemeyi başarmıştır.

Okula kayıt yaşının 6 (altı) yaş olmasına rağmen, 6 yaşını doldurmamış Alibey`in vatanseverlik konusunda söylediği şiiri Okul Seçici Kurulu`nun dikkatini çekmiş ve kendisinin okula kaydını onaylamıştırlar. Küçük yaşlarından itibaren öyküler, destanlar, rivayetler okumayı sevmiştir. Doğaya, canlılara sevgisi ile  diğer yaşıtlarından seçilmiştir. Babaannesinin avlusunda farklı sebzeler yetiştirmiş, kendi evlerinde ise farklı hayvanlar – su kaplumbağası, balık, papağan beslemeyi sevmiştir.

Temel hobilerinden biri de futbol olmuştur. Dünya Şampiyonası`nın maçları hakkında her anı, hatta herbir futbolcuyu hangi dakikada ve hatta hangi saniyede sarı kart aldığını dahi kendi zihninde kaydetmesi onun gelecekte hangi işle iştigal etmesine bağlı olmayarak her küçük ayırtıya da dikkat edeceğinin tezahürüydü.

Daha sonra dünyaca ünlü alim, akademik Azad Mirzecanzade`nin açtığı Hatayi ilçesi 147 sayılı teknik – sosyal liseye kaydını yaptırmış ve bu lise onun dünya görüşünün gelişiminde özel rol oynamıştır. Kendisi, sık sık lisede yapılan bilimsel kültürel toplantılara aktif olarak katılmış, dönemin aydınlarının konuşmalarını dinlemiş ve onların çevresinde kendisini geliştirmiştir.

Azerbaycan Televizyonu`nun ülke üzere düzenlenmiş Nasreddin Tusi Klübü ve Yürküre tarihi yarışmalarında liseyi çok iyi şekilde temsil etmiştir. Tarih dersi üzere Ülke Olimpiyatları`nda ikincilik kazanarak Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı`nın ödülünü kazanmıştır.

Japonya tarihi, Japon halkının azmi, savaşçı ruhu lise yıllarından kendisinin dikkatini çekmiş ve geleceğini Japonya ile ilişkilendirmek hakkında hayaller kurmuştur. Bu hayali gerçekleştirmek için 2005 yılında Bakü Devlet Üniversitesinin Doğubilimleri fakültesinin Japon dili ve Edebiyatı ihtisasına kayıt yaptırmıştır. Bakü Devlet Üniversitesinde öğrenim gördüğü sürede kendisinin felsefi düşüncelerinin gelişiminde Japonya`dan görevle gönderilmiş Vatanabe hocanın büyük rolü olmuştur. Üniversite yıllarında Azerbayan`da bulunan Japonya Büyükelçiliği`nin düzenlediği toplantılara aktif olarak katılmıştır. En büyük başarısı ise Japon dili Hitabet Yarışması`nda Vatanabe hocanın başkanlığı altında yazdığı «Mutluluğa Çağıran Annemin Sesi» başlıklı denemesi olmuştur. Konuşmasından bir süre sonra salondakı seyirciler ve jüri suskunluk içerisinde kalmış ve heyacanlandıklarını söylemiştirler. Alibey Mammadov, işbu yarışmada ödül almaya hak kazanmıştır. Ünivesitede öğrenim gördüğü sürede Fuji Megane şirketi ile işbirliği kurmuş ve bu Japon şirketinin Azerbaycan`daki göçmenlere sosyal yardımının paylaşımında (2008 – 2012) tercüman olarak hazır bulunmuştur.

2009 tarihinde Bakü Devlet Üniversitesi`nden şeref öğrencisi olarak mezun olduktan sonra, muvazzaf askeri hizmete yollanmıştır. Hayatta her zaman zorluklarla karşılaşan ve sonuçta gerek psikolojik, gerekse de manevi açıdan daha da güçlenen Alibey Mammadov, bu kez de hayatın en ağır deneylerinden biri ile karşılaşmıştır. Kendisi, ermeni işgalcileri ile yüz yüze kalmalı olmuştur. Manga komutanı (çavuş) olduğundan gerek kendisini, gerekse de çavuşu olduğu askerleri korumak gibi sorumlu bir işe başlamış ve defalarca ermeni sabotajının engellenmesine aktif katılmış, genç askerlere silahlarla ilgili eğitim vermiştir.

Muvazzaf askeri hizmetini başarıyla tamamladıktan sonra 2010 tarihinde Bakü`ye geri dönerek Japon dili öğretmeni olarak faaliyete başlamıştır. Japonya televizyonlarının Azerbaycan`la ilgili hazırladıkları programların çekiminde yardımları olmuştur. Daha sonra Japonya Büyükelçiliği`nin düzenlediği sınavla Japonya Eğitim Bakanlığ’nın bursiyeri olarak Japonya`ya seyahat etme hakkını kazanmıştır. Japonya`ya seyahat etmek kendisi için burada öğrenimini devam ettirmek fikrini daha da kesinleştirmiş ev Japonya Büyükelçiliği`nde düzenlenen sıradakı sınava katılmış, en iyi sonuçlarla Japonya`nın en büyük ve en ünlü 5 üniversitesinedn biri olan Hokkaydo Üniversitesinde öğrenim görmek hakkı kazanmıştır.

Azerbaycanlı bu genç vatanseverin Hokkaido Üniversitesindeki faaliyetini 3 kısıma ayırmak olur:

  1. Bilimsel yaratıcılık – Azerbaycan`ın stratejik sorunu olan Karabağ konusunun akademik camiaya iletilmesi.
  2. Azerbaycan ve Azerbaycançılığın propagandası – diaspora faaliyeti.
  3. Azerbaycan ve Japonya arasında ticari ilişkilerde yeni imkanların tesisi ve geliştirilmesi.

 

  1. Bilimsel yaratıcılık – Azerbaycan`ın stratejik sorunu olan Karabağ konusunun bilimsel elitaya iletilmesi

Alibey Mammadov, 2012 yılı Nisan ayından Japonya`nın devlet bursunu kazanarak Hokkaido Üniversitesinde öğrenim görmek için gönderilmiştir. 2013 yılı Mart ayında araştırmacı öğrenci olarak hazırlık sınıfında öğrenimini tamamladıktan sonra aynı yılın Nisan ayında Hokkaido Üniversitesinin yüksek lisans programına kayıt yaptırmıştır. 2015 yılı Mart ayında tarih bilimleri üzere yüksek lisans derecesi almaya hak kazanmıştır. Konusu «Kuril adaları sorunu ve kamuoyu» olmuştur. 2015 yılı Nisan ayında Hokkaido Üniversitesinin doktora programına kayıt yaptırmıştır. Alibey Mammadov, halen İslav Avrasya Araştırmalar Merkezi`nde profesyonel olarak konfliktoloji bilimsel alanında araştırmalar yapmaktadır.

Kendisi, Ermenistan – Azerbaycan Dağlık Karabağ münakaşası, Rusya ve Japonya arasında Güney Kuril adaları sorunu, bunun yanısıra Sri Lanka milli iç savaş konularında bilimsel araştırmalar yapmıştır. Alibey Mammadov`un bilimsel yaratıcılığında kendine özgün, temel sert safı ile japon tarihçileri ve siyasetçileri arasında özel ağırlığı olan profesör İvaşita Akihiro`nun rolü büyük olmuştur. Alibey Mammadov`un tez danışmanı olan bu şahsın öğrencisinin bir tarihci konfliktolog olarak yetişmesinde rolü inkar edilmezdir.

Profesör İvaşita`nın kendi araştırmalarında, bilimsel kitaplarında genç alimden alıntılar vermesi, onun Alibey Mammadov`a olan inamının sonucu gibi değerlendirilmelidir. Alibey Mammadov, Karabağ konusu ile ilgili uluslararası alemde bilimsel düzeylerde bilimsel araştırmalar yapan bir gençtir. Bu konu ile ilgili defalarca Japonya ve Azerbaycan basınında konuşmalar yapmıştır. Karabağ gerçeklerinin dünyaya iletilmesininde 2017 yılı Nisan ayında ABD Kaliforniya eyaletinin San – Franssisko şehrinde Batı Sosyal Bilimler Asosiyasyonu`nun 59. yıllık konferansındakı konuşması çok büyük rol oynamıştır.

Avrupa, ABD, Meksika ve dünyanın bir kaç devletlerinden yüzlerce bilim dühasının katıldığı işbu konferansta Alibey Mammadov «Dağlık Karabağ`da 4 günlük savaş, nedenleri ve sonuçları, Rusya faktörü» konusunda konuşma yaparak, Karabağ gerçeklerini dünya elitasına duyurmuştur.

Azerbaycan basını onun bu başarısını  yalnız bir alimin başarısı gibi değil, tüm Azerbaycan`ın başarısı gibi göstermiştir. Belirtmemiz gerekiyor ki, bundan önce Batı Sosyal Bilimler Asosiyasyonu`nun ABD`nin Nevada eyaletinin Reno şehrinde düzenlenen 58. Konferansında (Nisan 2016)`da Alibey Mammadov «Ermenistan – Azerbaycan Dağlık Karabağ Münakaşası, Azerbaycanlı göçmenlerin açısından bakış başlıklı konuşma yapmıştır.  Konuşmasında Azerbaycanlı göçneler arasında yaptığı sorguların sonuçları ile ilgili geniş bilgi vermiştir». «Şuşa Dağlık Karabağ`ın  kalbidir» söyleyen genç alin 1989 tarihinde Şuşa şehri nüfusunun %98`nin Azerbaycanlılardan oluştuğunu, Azerbaycan`ın yalnız Dağlık Karabağ arazisi değil, keza çevresinde bulunan 7 ilçenin de işgal edildiğini, tüm uluslararası kurumların bu arazilerin Azerbaycan toprakları gibi tanımasına rağmen, Ermenistan`ın işgalcilik siyasetini devam ettirdiğini uluslararası bilim dünyasına iletmiştir.

Alibey Mammadov, keza Sri Lanka`da iç savaşı araştıran bir araştırmacıdır. Kendisi, Sri Lanka seferi zamanı ünlü bilim adamları ve siyasilerle görüşlerinde Karabağ sorununu aydınlatmış ve Sri Lanka iç savaşı ile Karabağ sorununun karşılaştırmalı tahlilini yapmakla gerek Hindistan, gerekse de Sri Lanka`nın bilim toplumunun Karabağ sorunununa dikkatini çekmeyi başarmıştır.

Alibey Mammadov`un Japonya basınında konuşmaları da dikkat çekicidir. 17 Kasım 2016 tarihinde Japonya`nın Hokkaido gazaetesinde (Hokkaido Şinbun) Dağlık Karabağ ve Güney Kuril adaları münakaşası ile ilgili geniş bilimsel mülakatı basılmıştır. Araştırmacı, 1994 tarihi itibariyle Azerbaycan ve Ermenistan arasında ateşkes sözleşmesinin imzalanmasına rağmen, keskin savaşın hala devam ettiğini, 30 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini beyan etmiştir. 16 Aralık 2016 tarihinde günlük baskı sayısı 700.000`den fazla olan Tokyo gazetesinde de adı geçenin Dağlık Karabağ ve Güney Kuril`le ilgili geniş mülakatı basılmıştır. Genç araştırmacı, Dağlık Karabağ`ın ve çevresinde bulunan ilçelerin ezeli Azerbaycan toprağı olduğunu, ortada işgal olgusu olduğunu bir daha vurgulamıştır.

Aynı konuda Çyuniçi ve Hokuriku Çyuniçi gazetelerinde de geniş mülakatları yer almıştır.

05 Kasım 2017 tarihinde Japonya`nın en fazla okunan 3 gazetesinden biri Mainiçi Şinbun gazetesinde de Alibey Mammadov hakkında makale basılmıştır.

O, keza Hokkaido Merkezi Avrasya Konferansı`nın 121. döneminde de Dağlık Karabağ`la ilgili japon bilim araştırmacısı Tu Taçibana ile birlikte konuşma yapmıştır.

Genç araştırmacı Karabağ Özgürlük Teşkilatı`nın düzenlediği 15. ve 16. konferanslarda da konuşma yaparak «Ermenistan – Azerbaycan Dağlık Karabağ Münakaşası, Azerbaycanlı göçmenler ve aydınların gözü ile» ve «Sri Lanka iç savaşından Dağlık Karabağ münakaşasına bakış» isimli makaleleri ile bilim adamları arasında büyük ilgiye neden olmuştur. Bu konular konferansın bilimsel kitabında basılmıştır.

Alibey Mammadov`un bilimsel makaleleri ve mülakatları defalarca 525. gazete, Palitra gazetesi, Kaspi gazetesi ve diğer basın organlarında geniş olarak ele alınmıştır. O, devamlı olarak Japonya`nın önde gelen üniversitelerinde de, kendi konuşmaları ile dikkat çekmiştir. Onun Hitotsubaşi Üniversitesinde Rusya ve Doğu Avrupa Araştırmaları bilimsel konferansında (Ekim 2017) «Dağlık Karabağ`da 4 günlük savaş», Hosey Üniversitesinde Japonya Siyasi Bilimler Konferansında (Eylül 2017) «Dağlık Karabağ çeversinde vukubulmuş 4 günlük savaşın nedenleri ve büyük devlet faktörü» konulu konuşmaları fazla ilgiyle karşılanmış ve Japonya bilim adamlarının ve öğrencilerinin soruları detaylı şekilde yanıtlanmıştır. Japonya Merkezi Asya Konferansı`nda (Mart 2017) «Dağlık Karabağ ve Kamuoyu» konulu konuşması ise 13. baskıda aydınlatılmıştır. Alibey Mammadov`un fransız araştırmacı Favenecc`le Nemuro şehrinde yaptığı seminar (Eylül 2017) ise Nemuro şehir Valiliği`nin desteği ile açılmış ve Japonya medyasının büyük ilgisine neden olmuştur. Bunun yanısıra her iki araştırmacının Hokkaido gazeteüsi, Yomiuri gazetesi, Mainiçi gazetelerinde makaleleri ve mülakatları basılmıştır.

Alibey Mammadov`un Fukuoka şehrinde düzenlenmiş uluslararası bilimsel konferansta (Şubat 2017) Güney Kuril adaları ile ilgili konuşması da büyük ilgiyle karşılanmıştır.

 

Azerbaycan ve Azerbaycancılığın propaganda – diaspora faaliyeti

Alibey Mammadov Hokkaido Üniversitesinde öğrenim gördüğü sürede her zaman toplumsal çalışmalarında aktifliği ile seçilmiştir. Bunun sonucu olarak kendisi, 2014 tarihinde Hokkaido Üniversitesinin Yabancı Öğrenciler Assosiasyonu`nun başkanı seçilmiştir. Bu yetkileri kullanarak, kendisi yabancı öğrencilerin haklarının savunmasına kalkmış, öğrencilerin daha yakın ve sık ilişkide olması için elinden geleni yapmıştır. O, keza yeteri kadar büyük devlet toplantılarında ve yarışmalarda temsil ettiği ülkesi Azerbaycan hakkında olumlu fikir oluşmasına nail olmuştur. Alibey Mammadov, 2015 tarihinde ikinci kez Hokkaido Üniversitesi Yabancı Öğrenciler Assosiasyonu`nun başkanı seçilmiş, 2016 – 2017 tarihlerinde ise onursal başkanı olmuştur.

Alibey Mammadov, bu yetkilerden başarılı şekilde yararlanarak, iki kez Sapporo Kar Festivali`nde hazır bulunmuş ve Azerbaycan`ın iyi şekilde temsil edilmesini başarmıştır.

Onun inisiyativi Sapporo Ohdori Lions Klübü tarafından desteklenmiş ve finanse edilmiştir. Böylelikle ilk kez Şubat 2015`de Azerbaycan`ın XII yüzyılın anıtı, Bakü`müzün simgesi Kız Kulesi ve çevresinde milli giysilerde olan insanların kardan hazırlanmış figürleri ile temsil edilmiştir. İkinci kez ise çağdaş Bakü`müzün deseni olan Haydar Aliyev Merkezi ve çevresinde milli giysilerde olan insanların kardan hazırlanmış figürleri Sapporo Kar Festivali`nde büyük ilgiye neden olmuştur. Her yıl yalnız Japonya`dan değil, dünyanın her yerinden bu festivali ziyaret etmek için yeteri kadar turistler gelmektedir. İki yılda 4 milyon insanın Azerbaycan`la ilgili bilgilendirilmesi, soruların cevaplandırılması gerçekten de çok büyük bir tebligat işidir ve yüksek değerlendirilmelidir.

Hokkaido Üniversitesinde defalarca Uluslararası Kültür Festivalları`nda Azerbaycan müziği, dansları hakkında detaylı bilgiler verilmiştir.

2016 tarihinde Alibey Mammadov`un başkanlığı ile Japonya – Azerbaycan İşbirliği Topluluğu kurulmuştur. Alibey Mammadov`un işbu yetkileri gerçekleştirmesine başlamasından sonra söylemek olur ki, Azerbaycan ve Azerbaycancılık ülküsünün gerçekleşmesinde özel safha başlamıştır. Kendisi, Japonya`nın tüm zümrelerinden, kutuplarından olan insanların arasında Azerbaycan isminin tanıdılması, onunla ilgili olumlu fikir oluşturulması, ülkelerimiz arasında karşılıklı ilişkilerin kurulması yolunda faaliyetini daha da artırmıştır.

Japonya`da gerek orta okullarda gerekse de üniversitelerde Azerbaycan`la ilgili seminerler yapılmaya başlanmıştır. Bu seminerlerde Azerbaycan`ın tarihi, devletciliği, kültürü, güzel sanatları, aydınları, maddi nimetleri hakkında detaylı bilgiler verilmiştir. Azerbaycan`la ilgili Japonya`da yeni dönem başlanmış, Azerbaycan`a gelen japonların  sayısı defalarca artmıştır. 29 Kasım 2017 tarihinde Saitama eyaletinde bulunan okulda 90`lı yıllar ve bugün gelişmiş Azerbaycan Tokyo`nun Haçioji şehrinin öğrencilerine, keza Haçida öğrencilerine de Azerbaycan hakkında detaylı bilgiler vermiştir. 14 Şubatta Tokyo`nun Ota kasabasında öğrencilere «Dünya Azerbaycanlıları`nın Paleti» kitabının sunumu yapılmıştır. 120 okul öğrencisi ve 10 öğretmenin  hazır bulunduğu seminerde Azerbaycan`ın yabancı memleketlerdeki diaspora örgütleri ve onların faaliyetleri hakkında bilgiler verilmiş ve geniş fikir alış verişinde bulunulmuştur.

Alibey Mammadov`a şimdiye kadar 500`den fazla japon öğrenciden yazılar gelmiştir. Bu yazılarda öğrenciler Azerbaycan`ın tarihi anıtları, zengin doğasına, güzelliğine hayran olduklarını belirtmiş, Azerbaycan`la ilgili resimler çizmiş ve imkan olduğu zaman Azerbaycan`a seyahat edeceklerini söylemiştirler. Bu öğrenciler Japonya`nın geleceğidirler. Onlarda Azerbaycan`a ilgi yaratmak stratejik konudur. Bu işi genç vatansever Alibey Mammadov başarılı şekilde yerine getirmiştir.

Diaspora Gazeteciler Birliği`nin başkanı, gazeteci Fuad Hüseynzade`nin de belirttiği gibi «Alibey Mammadov diaspora olarak sıfırdan Azerbaycan`ın propagandasına başlamış ve kısa sürede ülkemiz adına büyük işler görmüştür». Alibey Mammadov`un diaspora faaliyeti fazla yönlü olması ile farklıdır. Japonya okulları, öğrencileri, bilim adamları, iş adamları, aydınları ve siyasi simaları arasında Azerbaycan`ın propagandasına başlamak onun temel faaliyet alanlarıdır.

Zira kendisi, Azerbaycan`ın ve Azerbaycancılığın Japonya`nın tüm zümreleri arasında propagandasını yapmakla, kendiliğinden tekbaşına diaspora gücüdür söylersek yanılmayız.

Alibey Mammadov, defalarca «World Investors TV» internet kanalının canlı yayına şeref misafiri olarak davet edilmiş, Dünya Azerbaycanlıları`nın Dayanışma Günü, Anayasa Günü, Bağımsızlık Günü, 20 Ocak Faciası, Azerbaycan`ın milli bayramları, 4 günlük savaş ile ilgili Japonya seyircilerine bilgiler vermiş, Azerbaycan`ın Karabağ sorunu hakkında slayt gösterileri sergilemiştir.

Keskin ve sert bakışlı, hadden ziyade sorumlu ve titiz, bunun yanısıra büyük kalbe sahip olan bu genç canıyla, kanıyla Azerbaycan evladıdır.

Alibey Mammadov, Ekim 2017`den daha başarılı bir proje başlatmıştır. Zira Bakü Uluslararası Çok Kültürlülük Merkezi`nin ve Hokkaido Üniversitesinin Slav – Avrasya Araştırmalar Merkezi`nin Mayıs 2017`de edindiği anlaşmaya göre Hokkaido Üniversitesinde «Azerbaycan Çok Kültürlülüğü» isimli derslere başlamıştır. Akademik Kamal Abdulla`nın inisiyativi ve fikir sahibi olduğu «Azerbaycan Çok Kültürlülüğü» derslerinin dünyanın 17 ülkesinin üniversitelerinde öğrenimi yapılmıştır.

Hokkaido Üniversitesi, bu derslerin japonca öğretimini Japonya uzmanı Alibey Mammadov`a tevdi etmiştir.

Alibey Mammadov, Hokkaido Üniversitesinde öğrenim gören başarılı genç olarak Şubat 2017`de konuşma yapmak için TEDxHokkaido Üniversitesine davet almıştır. Onun konuşması büyük ilgi toplamıştır. O, başarılı olmanın yolları ile ilgili dinleyenleri bilgilendirmiştir.

Alibey Mammadov, Japonya siyasetcileri ile de devamlı görüşmeler yapmıştır. 29 Eylül 2016 tarihinde Japonya Parlamentosu`nun binasında Merkezi Asya ve Kafkasya bölgesi üzere sorumlu Takahaşi bey, Japonya İktisat ve Sanayi Bakanlığı`nın Turizm Şubesi`nin Rusya, Merkezi Asya ve Kafkasya bölgesi üzere sorumlu şahıs Asako Ueno bey, AVC şirketinin vekili Yamasaki Tomohiro ve başkalarının hazır bulunması ile Azerbaycan ekonomisi, ticaret ortamı, kültürel ilişkileri ve yerel şirketlerin faaliyeti konusunda müzakereler yapmıştır. Görüşmede diğer Post – Sovyet Ülkeleri ile kıyaslamada Azerbaycan`ın daha fazla itibar edilen taraftaşa dönüştüğünü özellikle beyan etmiştir.

AVC şirketinin Azerbaycan`a olan seferinin de iki ülke arasında ilişkilerinin gelişiminde özel rolünün olduğunu belirtmemiz gerekir. Onu söylememiz gerekiyor ki, bu şirketin Azerbaycan`a seferinde de, onlara Azerbaycan`ın genç alimi Alibey Mammadov refakat etmiştir.

Hokkaido`nun Sapporo şehir başkanlığı, Nemuro şehir milletvekilleri başkanı Hondo ile görüşlerinde Azerbaycan`ın menfaatleri, arazi bütünlüğü dikkat merkezinde olmuştur. Temel sloganı «yabancı memleketlerde güçlü diaspora ve olumlu olura sahip devlet herşeye sahiptir» olan Alibey Mammadov Japonya`nın da Güney Kafkasya`da temel stratejik partneri olarak Azerbaycan`ı gördüğünü defalarca beyan etmiştir.

Alibey Mammadov`un Ağustos 2017`de Bakü şehri ile ilgili Japonya`nın Kansay Televizyonu`nun hazırladığı özel programların hazırlanmasında büyük rolü olmuştur.

Belirtmemiz gerekiyor ki, 2025 EXPO`su için Japonya`nın Osaka şehri ile beraber Bakü şehri de adaylığını ileri sürmüştür. Bakü şehri yeteri kadar güçlü ve değerli rakip olarak sunulmuş, Bakü`nün 2025 EXPO`ya ev sahipliği yapacağı hakkında takdirler ileri sürülmüştür. Japonya seyircisi Bakü şehri hakkında detaylı olarak bilgilendirilmiştir.

Alibey Mammadov, Azerbaycan`ın zengin mutfağı ve gıda ürünleri ile ilgili defalarca basında konuşmuştur. Hokkaido Üniversitesi Yabancı Öğrenciler Assosiasyonu`nun başkanlığı ile her yıl Sapporo şehrinde uluslararası gıda ürünleri yarışması düzenlenmektedir. Bu yarışmalarda Azerbaycan 2013 – 2017 tarihlerinde başarılı şekilde temsil edilmiş ve Azerbaycan mutfağı ile ilgili japonlara bilgiler verilmiştir. Bununla ve Alibey Mammadov`un Assosiasyon`a başkanlık ettiği dönemdeki faaliyeti ile ilgili geniş bilgiler ingilizce ve japonca yerel gazetelerde basılmış, televizyona çıkmıştır.

Japonya Dışişleri Bakan yardımcısı Takeşi Şunsuke ile görüşmelerinde de Alibey Mammadov, hızlı gelişme yolu geçmiş, siyasi açıdan tam sabit ve kuvvetli Azerbaycan Cumhuriyeti`nin siyasi sistemi, ekonomisi, Japonya iş adamlarının ülkemize ilgisi, tarım ve turizm ortamları hakkında detaylı bilgi vermiştir.

 

 

  1. Azerbaycan ve Japonya arasında ticaret ilişkilerinin yeni yönlerinin kurulması ve gelişimi

Alibey Mammadov, «Sınırları Aşanlar» Klübü`nün düzenlediği meclislere aktif katılmıştır. Adı geçen klüb japon iş adamlarının menfaatlerini yansıtan meclislerin düzenlenmesi ile iştigal ediyor. Klübün düzenlediği toplantılarda Alibey Mammadov Azerbaycan`ın ekonomik göstergeleri, ticaret ortamı ve potensiyeli hakkında bilgiler vermekle, karşılıklı ilişkilerin gelişimi ve karşılıklı seferlerin artmasına katkısını vermiştir. Artık Azerbaycan`ın bir çok tarım ürünleri, keza bal, nar suları, şeraplar Japonya piyasasında kendine özgün yerini tutmuştur. Artık yüzlerle japon iş adamı, özellikle de küçük ve orta girişimciler Azerbaycan`a seferler düzenlemiş, kendi şirketlerini kurmuş, tarım, turizm ve enerji sistemine büyük sermayeler yatırmaktadırlar. Bu işlerin düzenlenmesinde Alibey Mammadov`un rolü büyüktür.

Alibey Mammadov, Japonya`nın bir sıra şehirlerinde defalarca seferlerde olmuş, ticaret seminerlerinde Azerbaycan`la ilgili konuşmalar yapmıştır. «Sınırları Aşanlar» Klübü`nün 01 – 03 Temmuz 2017 tarihlerinde Hokkaido`nun Şiretoko yarımadasının Şari şehrinde düzenlediği şehir valiliği ile birlikte yaklaşık 200 japon iş adamının katıldığı toplantılarda Alibey Mammadov Azerbaycan`la ilgili, onun ticaret ortamı, gıda imalı sanayisi, tarım ve turizm alanı ile ilgili geniş söylev yapmış, Azerbaycan`ın bu alanda büyük potensiyele sahip olduğunu beyan etmiştir. O, japon iş adamlarını bu alanlara yatırım yapmaya davet etmiştir. Kendisi toplantının icra komitesinin başkanı görevini taşımıştır. Bu toplantı sonrası Azerbaycan`a sefer düzenleyen japon şirketlerinin bir çoğu artık belli düzeylerde başarılar kazanmıştır. Toplantıda yabancı memleketlerde başarı kazanmış bir sıra ünlü japon iş adamları da hazır bulunmuştur.

Azerbaycan – Japonya ticaret ilişkilerinin gelişiminde 27 – 28 Ekim 2017 tarihlerinde Bakü Ticaret Merkezi`nde düzenlenmiş «Japonya Gıda Ürünlerinin Sergisi» büyük rol oynamıştır. Sergide hazır bulunan devlet resmileri, siyasetciler, iş adamları son dönemler Azerbaycan ve Japonya arasında ilişkilerin gelişiminden büyük menuniyet duyduklarını söylemiştirler. Serginin ve bunun yanısıra toplantıların düzenlenmesinde Alibey Mammadov hazır bulunmuştur.

Toplantı japon iş adamlarının Azerbaycan`da düzenlediği en büyük ve geniş ölçekli toplantısı olmuştur. Japonya`dan bu toplantıda 100 şirket katılmıştır.

Belirtmemiz gerekiyor ki, Alibey Mammadov, defalarca Azerbaycan`ı ziyaret etmiş japon iş adamlarını refakat etmiş, Azerbaycan ve Japonya arasında bir sıra önemli projelerin ve sözleşmelerin imzalanmasında hazır bulunmuştur.

Şimdi Alibey Mammadov, Azerbaycan hakkında japonca basılacak kitap üzerinde çalışmaktadır. Bu amaçla kendisi, Aralık 2017`de Azerbaycan`ı ziyaret etmiş, ülkede üniversite başkanlıkları, öğrencilerle, iş adamları ile görüşmeler yapmıştır.

Temel araştırmacı, alevli vatansever, keza genç iş adamı olarak tanınmaktadır. Alibey Mammadov, evlidir. O, güzel evlat, sevimli eş, düşünceli babadır. Kahramanımız 30 yaşını dolduruyor. 30 yaş için bu kadar fazla yönlü faaliyet kıymetlidir. Bu az sayıda insanlara kısmet olacak iştir. Gurur duyulası evlattır. Gerek ailesi için, gerekse de canından fazla sevdiği Vatan`ı için daha yüksek aşamalarda görmek arzusu ile …

 

IMG_20171210_133719_158.jpg

 

 

カテゴリー 9. All. Hər şey.タグ

コメントを残す

以下に詳細を記入するか、アイコンをクリックしてログインしてください。

WordPress.com ロゴ

WordPress.com アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Facebook の写真

Facebook アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

%s と連携中

%d人のブロガーが「いいね」をつけました。
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close